خدا حافظ نیلوفر

 

ببین که گلهای نیلوفر

دارند وداع می کنند با دستانم

 گلی که در بهار خشک می شود دیده ای؟؟

گل نیلوفر کبود من است ..

پی نوشت:

 آنان که فراموش می کنند محبت را، خود از فراموش شدگان خواهند شد.دنیا

به نوبت است و روزی هم زمان تو فرا خواهد رسید .پس آنگونه باشیم که

با رفتن، یادمان فراموش نشود اگرچه از نظر و نگاه دیگران دور یم.

 

 رفتن درغبار فراموشی زمان ، یک واقعیت است .

باید رفت تا  ابدی شد برای همیشه....

شهلا.... ( نیلوفر )

/ 6 نظر / 25 بازدید
مرجان

[گل]

؟

[گل] [گل] [ناراحت]

پریسا

کجا؟ ما که تازه رسیدیم! [عینک]