عبوری دوباره...

 

 

دوباره ...

عبور خواهم کرد 

از خط  بارانی چشمانت

و دست خواهم کشید

بر آینۀ غبار گرفتۀ  دیوار.

بدون دعوت...

روبرویم  می نشینی

و اشکهایت را

 با دستمالی به رنگ ارغوان

پاک می کنی .

حضورت

مرا می خواند

در دقیقه های سخت انتظار

و لبهایت زمزمه می کنند

پشیمانی را .

اما من

نمی دانم چگونه

دفترم را بگشایم

تا بار دیگر میان خاطراتم

نام تو را

 ثبت کنم  ...

پی نوشت:

روزهاست که آسمان، موسیقی باران را بر شاخه های خشک درختان می نوازد.

 من سرشار از طراوتم و دوباره لبخند، به میهمانی لبهایم آمده ...

       

/ 56 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مجید

سلام خانم فراهانچی شعرت یا بهتر است بگویم سایه عبور اشک را خواندم. دیده ام تو را و هزار شعر را که متاسفانه انبوهشان با غم واشک می رسد برای تو درمیان دفتر خاطرات ، اما چقدر احساس قشنگی می یابم هنگامی که پرنده ی یادت بر کنج لحظات هذیانهای هر از گاه من آشیانه می کند. برای سپاسگزاری ام اما قلم کوتاه و سواد اندک است دوشیزه. پس بناچار باز هم می آیم ساکت،و می روم بی صدا .... وشاید بارها تکرار می شویم در این آمدورفت ـ لال... تکرار می شویم من و روزگار و حرف دلهای مشابهی که،محو تماشای لطافت دستانت مانده ایم در آفرینش اینهمه زیبایی جان در واژه های بیجان.....[گل][گل][گل]

حبیب

سلام شما به یک مسابقه دعوت شده اید منتظر حضورتان هستیم

محب ولایت

خواهر خوبم سلام عبوری دوباره را بسیار زیبا سروده اید[گل]

یاسین

[گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل] [گل][گل] [گل] [گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل]

یاسین

[گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل] [گل][گل] [گل] [گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل]

زیتون (تغذیه اعصاب وروان شناسی)

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

زیتون (تغذیه اعصاب وروان شناسی)

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

زیتون (تغذیه اعصاب وروان شناسی)

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]