تقدیم به تمامی مادران

آلبومی کهنه از خاطرات گذشته و ذهنی خالی.

چه کند که توانش را در کوچه های شهر، گم کرده است

 و هرگز نخواهد توانست آنرا باز یابد!

چه روزها که شتابان به دنبالش می دوید ، مبادا پایش بلغزد

 و چه شب ها که ساعت ها خواب را ،در چشم هایش فریب می داد

تا او آرام بگیرد! 

اکنون او مردی شده قوی و خود صاحب آلبومی تازه ، همراه با زنی در لباس سفید،

غر یبه با گذشته و نا آشنا با مادر !!!

حالا  او  در آن کوچه، تنها زنی نیست که در این شهر با قد خمیده و کوله باری از اندوه

چشم براه کسی است که روزی مشتاقانه با  دستهایی کوچک و چشمانی مهربان در

آغوش او جای می گرفت.

اینک  بدن نحیف و ناتوان او به دنبال پناهگاهی است که هرگز آنرا نخواهد یافت!

/ 5 نظر / 26 بازدید
رعنا

مادران زیباترین-بازهم میگم زیباترین -آهنگ عشقند. دستتون دردنکنه متنت بهم خیتی انرژی داد-بازم ممنونم

ساسان

سلام ممنون که به ما سر زدی ساسان همون سعید هست. راستی ملک الشعرامون سیناست.

فرشید

هنوز محسور متن زیبای شما درباره شیمی درمانی بیمار سرطانی هستم فوق العاده بود . و از اینکه منو اد کردی ممنونم.