یک روز خواهم آمد

یک روز

دوباره خواهم آمد

وقتی که احساس کنم

شاید خداوند فرصت داده باشد

تا برای پرواز

آماده تر شوم .

نمی دانم امسال همراه با قاصدکها

چه آرزویی بکنم ؟!

خدایا:

رفتن یا ماند نم در زمین

تنها

با اشارۀ تو ممکن خواهد شد.

 

پی نویس ها:

مدتهاست که اینجا  تقریبا به شکلی تعطیل  مانده بدلیل بودنم در جایی دیگر غیر از وبلاگها.

بعد از  ماهها امروز پست جدیدی گذاشتم برای رهگذرانی که  مدتهاست مرا اینجا ندیده اند و چند دوستی که هنوز هم به امید آمدنم محبت می کنند و کامنت می گذارند.

/ 0 نظر / 32 بازدید